Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Sakrament Pokuty

Jak jest nazywany?
Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.
Nazywa się go sakramentem pojednania, które dokonuje się pomiędzy słabym i grzesznym człowiekiem a miłosiernym Ojcem.
Najczęściej nazywany jest spowiedzią, ponieważ wyznanie grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu oraz żal za grzechy, który stanowi integralną część tego sakramentu. 
W naszej parafii można się wyspowiadać się każdego dnia półgodziny przed Mszą świętą.
PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI
Tradycyjnie mówimy o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Są to:
Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Wyznanie grzechów
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.