Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Małżeństwo

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055).
Należy przynajmniej 3 miesiące wcześniej zgłosić się do Urzędu parafialnego przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego wraz z odpowiednimi dokumentami.
Małżeństwo
Wymagane dokumenty:
metryka chrztu aktualna, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz.
dowód osobisty,
przynajmniej ostatnie świadectwo katechizacji,
świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano daty na metryce chrztu),
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim oraz katechezie przedślubnej dla narzeczonych (Dzień Skupienia dla narzeczonych).
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.