Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Kościół Zabytkowy

Wzniesiony w późnogotyckiej tradycji kościół pw.Wniebowzięcia NMP należy do nielicznych zachowanych tego typu.


Parafia w Lutczy wymieniana jest w dokumentach już w 1442 r. Kościół wzniesiono w 2. poł. XV w. Już w 1. poł. XVI w. miała miejsce rozbudowa kościoła, dobudowano do niego zakrystię, następna w 1. poł. XVII w., kiedy dostawiono wieżę. W 1670 r. kościół został częściowo strawiony przez pożar, spłonął wtedy dach i wieża, odbudowano go i odnowiono dopiero w 1722 r., z tego czasu pochodzą: dach z wieżyczką na sygnaturkę, strop z fasetą i zaskrzynieniami, okna nawy. Kościół konsekrowano w 1743 r. Ok. poł. XIX w. wykonano dekorację malarską kościoła, wybudowano także w jego obejściu murowaną dzwonnicę. Od ok. 1970 r. kościół pozostawał nieużytkowany. W l. 2010-2014 przeprowadzono kompleksowy remont i konserwację wnętrza świątyni, obecnie pełni funkcję kościoła filialnego.

Opis