Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

śp. Józef Turoń 14.11.2023

 1. W 7 d. po śm. od żony z dziećmi i wnukami 17. 11. g. 17.00
 2. W 30 d. po śm. od żony z dziećmi i wnukami 11.12. g. 17.00
 3. Od rodziny Piterów
 4. Od Róży św. Alberta Chmielowskiego
 5. Od Zofii i Eugeniusza Misiur
 6. Od Eweliny i Pawła Misiur
 7. Od Katarzyny i Leszka Malickich
 8. Od Danuty i Stanisława Ciuby
 9. Od koleżanek i kolegów Szkoły Podstawowej
 10. Od koleżanek i kolegów Szkoły Podstawowej
 11. Od Zofii Flaga
 12. Od Jolanty i Sławomira Barnat
 13. Od brata Stanisława z rodziną
 14. Od brata Stanisława z rodziną
 15. Od chrześniaczki Katarzyny
 16. Od Krzysztofa i Sylwii
 17. Od Krzysztofa i Sylwii
 18. Od Agnieszki i Józefa Pitera z rodziną
 19. Od sąsiadów Dziki i Joanny Pitera
 20. Od rodziny Pilchów
 21. Od Stanisława i Zofii Bara z rodziną
 22. Od Jadwigi Bara z rodziną
 23. Od Tomasza Misiur z rodziną
 24. Od Adama Misiur z rodziną
 25. Od Doroty Lech z rodziną
 26. Od rodziny Mandela
 27. Od Moniki Józefa Dudek z rodziną
 28. Od Moniki Józefa Dudek z rodziną
 29. Od Doroty Pocałun z rodziną
 30. Od Marii i Ewy Szurlej
 31. Od Marii i Stanisława Szurlej z rodziną
 32. Od rodziny Krzysików
 33. Od rodziny Pietraszów
 34. Od Wiesławy i Stansiława Gosztyła
 35. Od Weroniki Turoń z rodziną
 36. Od Grażyny i Pawła Bara z rodziną
 37. Od swata
 38. Od rodziny Pączek
 39. Od Zofii Turoń
 40. Od Zofii Turoń
 41. Od Adama Beaty Turoń
 42. Od teściowej Stefanii Tracz
 43. Od szwagierki Teresy Miś z rodziną
 44. Od chrześniaka Macieja Tracz z rodziną
 45. Od szwagra Ryszarda Tracz z rodziną
 46. Od córki Agaty z rodziną
 47. Od córki Agaty z rodziną
 48. Od bratanicy Anny z rodziną
 49. Od bratanicy Anny z rodziną
 50. Od syna Jana
 51. Od córki Ewy
 52. Od koleżanek z Koła Gos. Wiejskich z Lutczy Danuty, Marii, Lidii
 53. Od koleżanek z Koła Gos. Wiejskich z Lutczy Danuty, Marii, Lidii
 54. Od koleżanek z Koła Gos. Wiejskich z Lutczy Danuty, Marii, Lidii
 55. Od Justyny Eweliny Beaty
 56. Od Justyny Eweliny Beaty
 57. Od rodziny Turoń z Granicy
 58. Od Celiny Adama Szurlej
 59. Od Renaty z synem Piotrem
 60. Od szwagierki Anny z rodziną
 61. Od rodziny Mierzwa
 62. Od rodziny Kosteckich
 63. Od wujka Staszka z Krakowa z rodziną
 64. Od rodziny Gunia
 65. Od kolegów z budowy w Nisku
 66. Od kolegów z budowy w Nisku
 67. Od kolegów z budowy w Nisku
 68. Od kolegów z budowy w Nisku
 69. Od kolegów z budowy w Nisku
 70. Od Pawła Gorzelany
 71. Od Antoniego Kucaba
 72. Od kolegów i koleżanek z klasy 3A i B z Gimnazjum w Lutczy syna Jana
 73. Od kolegów i koleżanek z klasy 3A i B z Gimnazjum w Lutczy syna Jana
 74. Od kolegów i koleżanek syna Jana z Lutczy
 75. Od kolegów i koleżanek syna Jana z Lutczy
 76. Od kolegów i koleżanek syna Jana z Lutczy
 77. Od rodziny Janusz z Łąki
 78. Od rodziny Janusz z Łąki
 79. Od koleżanek z klasy podstawowej Janiny
 80. Od koleżanek z pracy Firma Novum z Krosna
 81. Od Stanisława Jarosz
 82. Od Jana Kuśnierczyka
 83. Od wychowawczyni kolegów i koleżanek z ZSE Brzozów
 84. Od Ani i Tomasza Źrebiec
 85. Od Ani i Tomasza Źrebiec
 86. Od rodziny Janików
 87. Od Marii Turoń z Krakowa
 88. Od Bogusławy Stefana Dudek
 89. Od Firmy Termohydraulika Leszek Ziemiański
 90. Od córki Natalii i Marka Kozak
 91. Od koleżanek Krystyny z Koła g. Wiejskich
 92. Od szwagra Mariusza i Danuty Tracz
 93. Od Andżeliki Tracz Wołosz z rodziną
 94. Od Tomka z Jasła
 95. Od Krzysztofa Waldemara i Mariusza
 96. Od właściciel i pracowników Novum
 97. Od rodziny Markiewicz i Smorońskich
 98. Od kolegów Dariusza Bolesława Bronisława Mateusza
 99. Od Firmy Erbeka
 100. Od siostry Marii
 101. Od kolegi Andrzeja i Czesława
 102. Od koleżanek i kolegów córki Agaty z pracy
 103. Od koleżanek i kolegów córki Agaty z pracy
 104. Od koleżanek i kolegów córki Agaty z pracy
 105. Od kolegi Marka Bogdana z Sanoka
 106. Od rodziny Wojsa
 107. Od rodziny Brodowicz
 108. Od rodziny Rozwodów
 109. Od rodziny Ileczko
 110. Od rodziny Malinowskich
 111. Od kierownictwa Firmy Ebsbud z budowy w Nisku
 112. Od kolegi Staszka
 113. Od rodziny Kotula
 114. Od rodziny Korab z Niebylca
 115. Od Elżbiety Walus z rodziną z Niebylca
 116. Od kolegów z Firmy Tkamar
 117. Od Mariana Hołowickiego z rodziną
 118. Od kolegi Przemysława Wojtunia
 119. Od rodziny Bartmanów
 120. Od koleżanek i kolegów z Firmy Novum
 121. Od koleżanek i kolegów z Firmy Novum