Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

śp. Cecylia Mnich

1. w 7 d. po śm. od synowej Danuty – 28.02 g. 17.00
2. w 30 d. po śm. od wnuczki Katarzyny z prawnuczka Zuzanną –
20.03. g. 17.00
3. od wnuka Marcina z żoną
4. od wnuka Marcina z żoną
5. od rodziny Gonetów z Krasnej
6. od sąsiadów z Mnichowej Górki
7. od sąsiadów z Mnichowej Górki
8. od Jana Turoń
9. od syna Romana z żoną i dziećmi
10. od syna Romana z żoną i dziećmi
11. od Róży św. Zofii
12. od Zofii Turoń
13. od Antoniego i Stanisławy Turoń
14. od Elżbiety Romana Mnich
15. od Elżbiety Romana Mnich
16. od Bronisławy Węgreckiej
17. od Agnieszki Krzysztofa Węgreckiech
18. od Małgorzaty Tomasza Jaśkiewicz
19. od Ewy Stanisławy Czech
20. od Ewy Antoniego Jarosz z rodziną
21. od brata Ignacego z żoną
22. od Grażyny i Stanisława Krupskich
23. od Patrycji i Adriana Pietrasz
24. od wnuka Bartka z rodziną
25. od Katarzyny i Marcina Krupskich ze Strzyżowa
26. od rodziny Szopów
27. od Edwarda i Alicji Noster
28. od rodziny Źrebiec i Zychów
29. od Małgorzaty Depa z rodziną
30. od Eweliny Krok z rodziną
31. od Eugenii Pruchnik – siostry
32. od Danuty i Stanisława Jarosz
33. od Danuty i Stanisława Jarosz
34. od Agaty Woś z rodziną
35. od Barbary Prajsner z rodziną
36. od Bogdana i Doroty Jarosz z dziećmi