Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

śp. Adam Szurlej

W 7 d. po śm. od żony
W 30 d. po śm. od syna Piotra z rodziną
Od rodziny Boho
Od Danuty i Stanisława Ciuba
Od Pracowników i Zakładu Stolarskiego Pana Stanisława Ciuby
Od Danuty i Stanisława Ciuby
Od Zofii i Marka Flagi
Od brata Stanisława z rodziną
Od chrześniaka Tomasza z rodziną
Od bratanka Pawła z rodziną
Od Mateusza i Moniki z rodziną
Od Mateusza i Moniki z rodziną
Od Elżbiety i Wiesława Mnich
Od Elżbiety i Wiesława Mnich
Od sąsiadów Grzegorza z rodziną
Od sąsiadów Grzegorza z rodziną
Od Zdzisława Boboli z rodzina
Od Bogusławy i Stefana Dudek
Od Bogusławy i Stefana Dudek
Od rodziny Ciepłych z Rzeszowa
0d rodziny Mandeli
Od Anny i Dariusza Kobiałka
Od Marii Kobiałka
Od Bogusławy i Stanisława Krupa z rodziną
Od Anny i Jacka Smeli
Od Marii i Jana Strzałów
Od Chrześnicy Gabrieli z rodzina
Od Tadeusza Mnich
Od Dominika Mnich
Od Jolanty i Bogdana Porcek
Od Marii i Mieczysława Szostak
Od brata Mariana i Zofii
Od brata Mariana i Zofii
Od chrześnicy Moniki i Piotra Jagodzińskich
Od Eweliny i Grzegorza Liskowicz
Od Anety i Szymona Michna
Od Marii i Józefa Liskowicz
Od Andrzeja i Beaty Turoń
Od Jana i Janiny Turoń
Od Krystyny Turoń z rodziną
Od rodziny Sieradzkich
Od Romana Korab
Od Jolanty Korab
Od Jolanty i Sławomira Barnat
Od Mariana Kostki z rodziną
Od Lucyny i Wiesław Śmigiel z rodziną
Od Mariana Pitery z rodziną
Od Mariana Pitery z rodziną
Od Henryka Wołka z rodzina
Od Bronisława Wosia z rodziną
Od Małgorzaty i Wiesław Szurlej
Od rodziny Stawarzów z Lutczy
Od Marii i Tadeusza Bryś z rodziną
Od Henryka Turoń
Od Arkadiusza Cisek z rodziną
Od Małgorzaty i Pauliny Cisek
Od Katarzyny i Waldemara Stachura
Od Katarzyny i Waldemara Stachura
Od Biura Rachunkowego
Od Biura Rachunkowego
Od Wiesława Źrebiec z rodziną
Od Ireny Misiur
Od Domu Seniora „Za Górą”
Od Domu Seniora „Za Górą”
Od Doroty i Roberta Lech
Od Aliny i Adama Misiur
Od Józefa Marczak
Od Piotra i Izy z córkami
Od Adama Lasota z rodziną z Jawornika
Od Adama i Elżbiety Janusz
Od Jolanty i Arkadiusza Janusz
Od Pauliny i Grzegorza Koczarga
Od Elżbiety i Wiesława Haligowskich
Od Aleksandry Kusz
Od Krystyny i Franciszka Koza
Od Krystyny i Franciszka Koza
Od Zdzisława Rączka
Od Zdzisława Rączka
Od rodziny Stachowiczów
Od Agnieszki i Pawła Marczak
Od rodziny Szafranów
Od Kazimierza
Od Roberta Jarosza z rodziną
Od Marka Kielar z rodziną
Od Stanisława Knaź z rodziną
Od chrześniaka Adriana z rodziną
Od Małgorzaty i Andrzeja Gonet
Od Anny i Jarosława Zwiercan z rodziną
Od Weroniki i Mariana Jarosz
Od Józefa i Edwarda Ziobro
Od Barbary i Bogdana Wolan z rodziną
Od Marii i Jana Dudek
Od Marii i Stanisława Jagodzińskich
Od Katarzyny i Wojciecha Pałka z rodziną
Od Agnieszki i Dariusza Kumorek z rodziną
Od Agnieszki i Zdzisława Boboli
Od Lucyny i Piotra Turoń z Racławówki
Od Firmy NORD SUD
Od Katarzyny i Jacka Mnich z rodziną
Od rodziny Kisiel
Od Roberta i Judyty Ciuba
Od Małgorzaty i Jana Krupy
Od Roberta Gołdy z rodziną
Od pracowników z Rur Bud Piotra Wnęka
Od Józefa
Od Józefa
Od Józefa
Od Józefa
Od rodziny Komórek z Konieczkowej
Od Adama i Bożeny Łuszczarz
Od rodziny Bołajewicz z Baryczki
Od Małgorzaty i Stefana Turoń
Od Marii i Jana Lech
Od Urszuli i Grzegorza Witek
Od Urszuli i Grzegorza Witek
Od Magdaleny i Mariusza Buczek
Od Joanny i Michała Kata z rodziną
Od Grzegorza Antonik
Od Anny i Adama Błądzińskich
Od Ireny i Tadeusza Strzała
Od Dariusza Gierlak
Od Marcina Flisiak
Od Marcina Flisiak
Od Józefy i Kazimierza Bosek
Od Andrzeja Ziobro z rodziną
Od Haliny i Zbigniewa Korab
Od Joanny i Wojciecha Janusz
Od Antoniego i Marii Chuchla
Od Antoniego i Marii Chuchla
Od Józefa Dzindzio
Od Andrzeja Kłęczka z rodziną
Od kolegi Andrzeja Twardowskiego z rodziną
Od Józefy i Kazimierza Bosek
Od Beaty Pieńkowskiej
Od Marii i Edwarda Nasiadka
Od Jerzego Paszka
Od Zofii i Krzysztofa Sowa
Od rodziny Florko
Od rodziny Kurdziel
Od rodziny Szurlej Jana i Marioli
Od rodziny Niemiec i Staszel
Od Mariana Skomro z Kraczkowej
Od byłych sąsiadek
Od Edwarda Chciuka z Małówki
Od Józefa Brud z Małówki
Od rodziny Długoszów
Od rodziny Długoszów
Od Andrzeja Krupskiego z rodziną
Od Jerzego Batora z rodziną
Od Doroty i Grzegorza Rączka z Konieczkowej
Od Genowefy i Eugeniusza Lech
Od Józefa Lucjana Biel
Od Józefa Lucjana Biel
Od rodziny Liskowiczów Mariana i Wandy
Od Pracowników Urzędu Gminy Niebylec
Od Pracowników Urzędu Gminy Niebylec
Od Małgorzaty i Wacława Krup
Od OSP Niebylec
Od OSP Jawornik
Od Jana Błądzińskiego z rodziną
Od Romana z rodziną
Od Pawła i Jolanty Korab
Od Marii i Andrzeja Kuśnierczyk
Od rodziny Ślęczka
Od Grzegorza Lech z rodziną
Od kolegi Pawła Myćki
Od rodziny Wojsów
Od Edwarda Sieczkowskiego
Od Edwarda Sieczkowskiego
Od kuzynki Zofii Lenart z rodziną
Od Leoni Mnich
Od Zygmunta Wojtaszek
Od Barbary i Jana Piterów
Od Piotra Tłuczek
Od Arkadiusza Lubas
Od Pracowników Urzędu w Korczynie
Od Krystyny i Janusza Pojnar
Od Bożeny i Jan Pela
Od rodziny Prajsner
Od rodziny Prajsner
Od Anny i Romana Kozak
Od Zarządu i Pracowników Biura Lokalnego Grupa Działania
CK Podkarpackie
Od rodziny Cynarów
Od OSP Lutcza
Od Urszuli i Grzegorza Witek z Niebylca
Od Urszuli i Grzegorza Witek z Niebylca
Od Stanisława Janusza z rodziną z Lutoryża
Od Stanisława Janusza z rodziną z Lutoryża
Od Stanisława Janusza z rodziną z Lutoryża
Od Stanisława Janusza z rodziną z Lutoryża
Od Bartłomieja i Natalii Ciuba
Od Krzysztofa Koza
Od Witolda i Danuty Koza
Od rodziny Stachurów
Od Stanisława Kremskiego
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od pracowników Gazowni w Strzyżowie
Od Firmy SZEW BET
Od Zbigniewa Chudziak z Jawornika
Od kolegi Stanisława Dąbek
Od rodziny Gargaszów z Krasnej
Od rodziny Źrebiec z Krasnej
Od rodziny Gonet z Krasnej
Od Zofii i Stanisława Sołtys z Woli Jasienickiej
Od rodziny Andrzeja i Małgorzaty Pyra z rodziną
Od rodziny Andrzeja i Małgorzaty Pyra z rodziną
Od rodziny Krzysztoń z Niebylca
Od Piotra i Agnieszki Jakubskich z Konieczkowej z rodziną
Od Pauliny i Piotra Boho
Od kolegi Jana Janusza
Od rodziny Warzyboków ze Strzyżowa
Od rodziny Warzyboków ze Strzyżowa
Od rodziny Jarosz z Połomi
Od Lucyny Sitek z Połomi
Od Romana i Urszuli Mnich
Od Eugeniusza i Jadwigi Mnich
Od Bogdana Janik z rodziną
Od Marii i Józefa Rzeźnikiewiczów z Wysokiej Strzyżowskiej
Od kolegi Marka z żoną
Od Stanisławy Skalskiej
Od rodziny Ostrowiczów
Od kuzynki Bernadetty i Krzysztofa Kmieć z Rzeszowa
Od rodziny Iwony i Romana Mandela
Od Ireny i Zygmunta Sikora
Od Wiesława Kwiatkowskiego z Firmy KWIATOŃ
Od Małgorzaty i Stanisława Koza
Od Małgorzaty i Stanisława Koza
Od pracowników Domu Dziecka w Żyznowie
Od Koczotów z Gwoźnicy
Od Firmy Dar Apartamenty Krosno
Od rodziny Antonik
Od rodziny Antonik
Od rodziny Basamon
Od rodziny Basamon
Od rodziny Basamon
Od Anny i Kazimierza Borkowskich z Gwoźnicy
Od Mariusza Matłosza z rodziną z Rymanowa
Od kuzynki Zofii i Ryszarda Nyczów