Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Chrzest Święty

Chrzest Św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

W naszej parafii udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca bądź w inne niedziele, jeśli zachodzi taka konieczność.

Obowiązki rodziców dziecka:
przygotowują się do chrztu dziecka;
są obecni;
publicznie proszą o chrzest;
kreślą znak krzyża na czole dziecka;
wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary;
doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie);
są świadkami wiary dla dziecka;
przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień;
spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.);
razem modlą się z dzieckiem i za dziecko;
wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich;
obchodzą z dzieckiem rocznicę chrztu;
świętują dzień Patrona;
uczą miłości do bliźniego 
Obowiązki rodziców chrzestnych:
wyznaczeni przez rodziców;
przyjęli sakramenty: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie;
nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
należą do Kościoła katolickiego i nie posiadają przeszkód sakramentalnych;
wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest;
otrzymują specjalne błogosławieństwo;
trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu;
pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka;
prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie;
żyją wiarą, nadzieją i miłością;
modlą się za chrześniaka oraz mają prawo zwrócenia uwagi gdy dziecko nie wypełnia obowiązków chrześcijańskich
Informacje szczegółowe związane z chrztem:
Rodzice dziecka:
Chcąc ustalić datę Chrztu Świętego, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. przynajmniej na tydzień przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą:
odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
dane Rodziców: Imię i Nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, data ślubu.
dane Chrzestnych: Imię, Nazwisko, adres, oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą podjąć zadania matki bądź ojca chrzestnego.
Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
Rodzice chrzestni:
Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) stwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi katolikami.
Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.
Rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ zostać następujące osoby:
Należące do jakiejś sekty religijnej.
Które publicznie zaparły się wiary.
Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.
W dniu chrztu św.:
Rodzice lub chrzestni 10 minut przed chrztem zgłaszają się do zakrystii oraz składają brakujące zaświadczenia.