Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
W naszej parafii przygotowanie do tego sakramentu trwa od siódmej klasy Szkoły Podstawowej. Dla klas ósmych odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku.
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie wiary chrześcijańskiej
Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, które jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.
Przygotowanie kandydatów
Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do I Komunii świętej, a szczególnie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan. Dlatego biskupi w wielu diecezjach polskich, także w naszej, aby umożliwić młodzieży przejście procesu duchowej formacji ustalili okres przygotowania do bierzmowania na 2/3 lata (więcej na ten temat w instrukcji obowiązującej w diecezji rzeszowskiej).
Świadek bierzmowania
Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek.
Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
być wierzącym i praktykującym katolikiem
należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.